Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

- Mobbing er ikke så farlig, alle har godt av å bli ertet litt. Dette er en av mytene omkring mobbing som blir imøtegått i en artikkel på Aftenposten.

Det er journalist Eivind Nicolai Lauritsen i samråd med Ingrid Lund, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, som har skrevet om de fem mytene omkring mobbing.Her er mytene som de lister opp:

 1. Myte: Mobbing er ikke så farlig, alle har godt av å bli ertet litt

  Det er en myte at mobbing ikke er farlig, og det en svært lite logisk setning å knytte det å bli utsatt for mobbing til at "alle har godt av å bli ertet litt." Aftenposten.no skriver.

  Mobbing og erting er ikke nødvendigvis det samme. Mobbing handler om å bli utsatt for gjentatte negative handlinger over tid der maktforholdet er skjevt. Ingen har «godt av å bli mobbet».

  Det er i forskningen grundig tilbakevist at mobbing er "ufarlig". Tvert imot gir det å blir utsatt for mobbing en økt risiko for både fysiske og psykiske helseutfordringer.

  Les mer:

 2. Myte: Mobbere har lav status og er upopulære

  Aftenposten.no skriver at forskningsresultatene er varierende med hensyn til om de som mobber har status blant sine jevnaldrende. Det er med andre ord ikke grunnlag for å si at mobbere generelt har lav status og er upopulære, og dette må derfor anses som en myte.

  Les mer:

 3. Myte: Ungdommen i dag mobber mindre enn før

   Ifølge Aftenposten.no er det sannsynlig at dette ikke er riktig, men at tallene fra mobbeundersøkelser er vanskelige å tolke. 

  Fra 2008 til 2012 viser Elevundersøkelsen at det var et ganske «jevnt nivå» på mobbingen. Men i 2013 blir det plutselig mindre mobbing i Norge, 4,2 prosent mot 6,8 prosent våren 2012.

  Nedgangen i mobbing i Elevundersøkelsen skjedde samtidig som spørreskjemaet ble endret, og tallene sank da dramatisk over hele landet - noe som gjør at eksperter innen mobbefeltet anser tallene fra 2013 som en "ikke reell" nedgang. 

  Det ses derfor også på som en myte at ungdommen idag mobber mindre enn før.

  Les mer:

 4. Myte: Det er bare ungdom som mobber

  Dette stemmer heller ikke, skriver Aftenposten. Mobbing forekommer både hos yngre barn, til og med i barnehager, i skole og på arbeidsplassen. At det bare er ungdom som mobber, er utvilsomt å betrakte som en myte.

  Les mer:

 5. Myte: Mobbere er ganske like

  Video: Utviklingspsykolog Gordon Neufeld holder foredrag om "hvem er mobberen". Utgangspunktet for foredraget er å forstå mobberen, og hva som driver ham/henne, fra innsiden.

  Det er ikke riktig at alle mobbere er like, ifølge Aftenposten.no. De vektlegger videre at det er problematisk å stemple barn og unge som "mobbere." Aftenposten.no skriver:

  Negative handlinger rettet mot andre kan forstås som følelser på avveie som trenger rettledning. Det kan også handle om frykten for å være alene, eller en kamp for å ta kontroll over leken, over en situasjon og/eller andre mennesker.

  Forfatterne av artikkelen oppfordrer til at man begynner å se etter hva som fremmer gode læringsmiljøer og gode relasjoner, i steden for å sette merkelapper på barn som "mobbere" eller "umulige barn"

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om mobbing