En lærer gjorde en øvelse i klasserommet for å forklare hvordan mobbing virker.

Bilde: av CDC på Unsplash "Læreren ba elevene om å gjøre følgende øvelse: Barna skulle ta hvert sitt papirark, for deretter å krølle det sammen, trampe på det, og gi det noen slag, uten å rive det i stykker. Så bad hun barna om å folde ut papirarket og se på hvor skittent det var og hvor mange merker det var blitt på det.

Så fikk barna beskjed om å si unnskyld til papirarket.

På tross av at de hadde unnskyldt seg og at de hadde prøvd og glatte ut papirarket, så var det fremdeles krøllete, og disse merkene ville aldri forsvinne, uansett hvor mye de forsøkte å fjerne dem. Det er det samme som skjer når et barn mobber et annet barn. Selv om man sier unnskyld, vil arrene aldri forsvinne.

Barnas ansiktsuttrykk fortalte at beskjeden hadde hatt den effekten som læreren ønsket".

Kilde: 

  • Facebook: Facebookgruppen "Skolepsykologi." 19. september 2014