Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En kunnskapsoppsummering utført av forskere ved Uni Research Helse (RKBU Vest) viser at det å bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske plager og selvmordstanker. Å bli mobbet kan også for en del barn føre til atferdsproblemer.Dette kommer fram på Hjelp til Hjelp sin blogg. Der skrives videre:

- For en del år tilbake skrev VG.no at alt fokus i skolen er på forebygging og stopping av mobbing.

- Det var mobbeeksperter som slo alarm om at barn og unge som har opplevd mobbing i liten grad får hjelp i etterkant.

- Nylig gjennomførte forskere ved Uni Research Helse en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av å bli mobbet. Funnene i rapporten er ikke overraskende, men likevel tankevekkende.

 

Gir risiko for en lang rekke psykiske helseplager

Saken er basert på informasjon fra Uni Research Helse sine nettsider:

- Gjennomgangen av systematiske kunnskapsoversikter viser at det å bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske plager og selvmordstanker.

- Å bli mobbet kan også for en del barn føre til atferdsproblemer.

Med andre ord: Mobbing gir risiko for en lang rekke problemer i livet.

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om mobbing