Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mobbing er aggressiv atferd rettet mot en person – et overgrep med intensjon om å skade. I ytterste konsekvens kan det koste offeret livet. Kan mobbing være drap?

Bilde: av Daniel Tafjord på UnsplashDette er noe av det som blir tematisert av Stig Andersen, spesialetterforsker ved Oslo politidistrikt, i et innlegg på Politiforum. Han skriver:

Mobbing er igjen et hett tema. NRK har skrevet om omfattende mobbing i Drangedal, VG har vist hvordan spesialundervisning kan føre til mobbing, og Aftenposten/NTB har beskrevet hvordan «over halvparten av norske foreldre bekymrer seg for at barna deres blir utsatt for nettmobbing».

Og mobbing rammer ikke bare barn.

Han påpeker at det er liten tvil om at mobbing er et alvorlig samfunnsproblem. Andersen setter i sitt innlegg forkus på spørsmålet: Hvor alvorlig er mobbing?

En vårdag i 2018 tok «Kari» livet sitt. Handlingen var etter alt å dømme planlagt. Selv om detaljene ikke er kjent, er det grunn til å tro at årsaken til at «Kari» ønsket å ta livet sitt var mobbing. I 2016 rapporterte Folkehelseinstituttet at cirka 63.000 skoleelever mobbes regelmessig. Og vitenskapelige studer har vist at mobbeofre har betydelig økt risiko for depresjon, selvmordstanker og selvmordsforsøk.

Selvmord er ikke straffbart i Norge. Det er heller ikke ulovlig å skade seg selv. Men å medvirke til selvmord kan gi lovens strengeste straff.

Stig Andersen viser til at det årlig er rundt 30 drapsofre i Norge, mens selvmordstallene ligger på mellom 500 og 600. På bakgrunn av disse tallene gjør Andersen følgende resonnement: 

Hvor mange av disse som tar sitt eget liv som følge av mobbing, fremgår ikke av statistikken. Men om vi antar at tallet er så lavt som 1 prosent, altså at 5-6 mennesker i året tar livet sitt fordi de er offer for mobbing, tilsvarer det en økning på 20 prosent om vi skulle ansett slike selvmord som drap.

Han går videre til å sammenligne definisjonene på mobbing og vold, hvor det tydelig framgår at mobbing og vold har mye til felles. Dessuten er det klart dokumentert at mobbing henger sammen med betydelige skadevirkninger for de som rammes. Andersen skriver: 

Det kan med andre ord ikke være tvil: Mobbing er vold.

Stig Andersen skriver også: 

I dag sier straffeloven at «den som medvirker til at noen tar sitt eget liv», straffes med fengsel i 8 til 21 år. Medvirkning til selvmord kan altså straffes like strengt som grov voldtekt, drap og slaveri.

Alle disse straffebudene kan sannsynligvis ramme mobbing. Mobbing kan med andre ord også være alvorlig kriminalitet.

Når en person blir skadet som følge av mobbing, og spesielt når et mobbeoffer begår selvmord, er det derfor nødvendig å undersøke om mobberne kan straffes.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om mobbing