Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Over 60 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing regelmessig. Det er forferdelig vondt for de som rammes. Så vondt at mange velger å bære på opplevelsene helt alene. Det er sjeldent en god løsning. Nå lanseres Snakk om mobbing, en chat for barn og unge som gjør det mulig å chatte med ansvarlige voksne om de vanskelige opplevelsene.

Dette kommer fram på nettsidene til Snakk om mobbing - et tilbud fra Blå Kors, og er ment som et tilbud til barn og unge i hele Norge.  

Enklere å snakke om mobbing

De skriver videre på sine nettsider:

Vi vil gjøre det enklest mulig å snakke om mobbing, sånn at flere barn og unge får hjelp når de trenger det.

Utgangspunkter for tjenesten er at mobbing dessverre er alt for utbredt, og at det å utsettes for mobbing kan gi alvorlige konsekvenser. Det er derfor behov for tjenester som tar på alvor at dette er en reell situasjon for mange barn og unge i Norge.

snakk om mobbing

Bilde: snakkommobbing.no

Vil gi mobbeutsatte opplevelsen av å bli sett og hørt

Snakk om Mobbing er et unikt chatte-tilbud for barn og unge som opplever å være utsatt for mobbing. Blå Kors oppumuntrer:

Hvis du opplever vanskeligheter som du ikke har fortalt til noen andre, vil vi gjerne lytte, støtte og oppmuntre deg.

De som besvarer chatten har utdannelse, for eksempel innen sykepleie, psykologi eller pedagogikk, og erfaring fra arbeid med barn og unge, og har som målsetning å gjøre det mulig for barn og unge som er utsatt for mobbing å bli sett og føle seg verdifulle.

 

Tror liv kan reddes med chatte-tjenesten

I en nyhetssak i avisen Dagen intervjues leder for tjenesten, Andreas Eidem. Han forteller:

Jeg har veldig tro på lavterskeltilbudet. Her tror jeg vi har funnet den laveste terskelen som finnes i dag.

Han påpeker overfor Dagen.no at chatting åpner for toveiskommunikasjon på en annen måte enn andre anonyme tjenester. Dialogen gjør det lettere å gå dypere inn i situasjonen.

De som utsettes for mobbing sliter ofte med ettervirkninger som angst og depresjon, lenge etter at mobbingen stoppet. Det kan være forebyggende å møte både de som mobber og de som er mobbeofre. Det kan helt sikkert redde liv,
 sier Andreas Eidem.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om mobbing