Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Staten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak, og versting-skolene får tilbud om statlig hjelp.

Dette skriver VG.no. 

Har avdekket 250 skoler med mye mobbing

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsene, som er gjort over to treårsperioder fra 2007 til 2013.

På vegne av direktoratet har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge de to treårsperiodene. Enkelte skoler har urovekkende høy andel av elever som rapporterer om å bli mobbet. Det er ifølge Aftenbladet.no blitt avdekket 250 skoler som har hatt høye mobbetall i hele perioden, og som derfor vurderes å ha et tydelig mobbeproblem.

Tallene viser at på enkelte norske skoler er det så mye som over 30% av elevene, altså nærmere 1 av 3, som rapporterer om å bli mobbet på skolen. 

Til sammenligning rapporterer NTNU Samfunnsforskning om at i underkant av 7% av elevene på landsbasis rapporterer om å bli mobbet to til tre ganger i måneden.

 

Noen av skolene får statlig hjelp til å få kontroll over mobbingen

Det er dramatisk med mobbing for de som blir rammet av det, da det kan gi langvarige og alvorlige psykiske problemer. Djupedal-utvalget har varslet at skoler og kommuner som ikke griper inn imot mobbing vil bli straffet med bøter for dette.

Dessuten kan skoler som ikke har grepet inn imot mobbing risikere å bli straffet av rettsapparatet, noe det har vært eksempler på. I 2012 ble Kristiansand kommune ilag en bot på 900.000 kroner til et tidligere mobbeoffer, for ikke i tilstrekkelig grad ha forsøkt å stoppe mobbingen. 

VG.no skriver videre:

Et mindre antall skoler ble ansett å ha så store mobbeproblemer at de ble tilbudt statlig hjelp. 22 skoler i ti kommuner i Norge har takket ja til tilbudet, som ytes av blant annet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om mobbing