Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

– Det aller viktigste er å ha en god relasjon til elevene slik at de forteller oss hva de opplever, forteller Janne Aasebø Johnsen.

 Dette kommer fram i en artikkel på Utdanningsforbundet som omhandler hvordan skolen jobbe imot mobbing og krenkelser på nett.Til syvende og sist handler det derfor om å ha en god relasjon til elevene. Det som bekymrer meg aller mest når det gjelder barn og nettbruk er at barn tror at de som er snille på nett også er snille i virkeligheten. Det må vi fortelle dem at de ikke nødvendigvis er, forteller Johnsen.

Hun har skrevet boken Nettvett som sentrerer seg om åtte poenger for hvordan skolen kan lære elevene hvordan de kan bli tryggere på nett.

  1. Gjennom historie nr. 1 fokuserer hun på at alle elever vet at de skal si fra til en voksen, men bare 2 av 10 gjør det.
  2. Den andre historien kan brukes til å snakke om hvor fort et bilde sprer seg.
  3. Historie nr. 3 handler om å være en god venn.
  4. Nr. 4 kan brukes til å fortelle at alt lagres på nett.
  5. Nr. 5 poengterer at du må ta med noen du kjenner hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet.
  6. Historie nr. 6 omhandler 15 års aldersgrense.
  7. Etter å ha lest gjennom nr. 7 sier hun til elevene at det viktigste er å si fra.
  8. Den siste historien ber elevene om å anmelde alvorlige forhold.

 

Gjennom å bruke boken Nettvett, kan altså skolen lage gode opplegg for å lære elever til å bli tryggere på hvordan de skal møte mobbing og krenkelser på nett.

 

Kilde:

https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Ledere/Nyheter/Slik-kan-din-skole-jobbe-mot-mobbing-og-krenkelser-pa-nett/

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om mobbing