Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenter– Det aller viktigste er å ha en god relasjon til elevene slik at de forteller oss hva de opplever, forteller Janne Aasebø Johnsen.

 Dette kommer fram i en artikkel på Utdanningsforbundet som omhandler hvordan skolen jobbe imot mobbing og krenkelser på nett.

Til syvende og sist handler det derfor om å ha en god relasjon til elevene. Det som bekymrer meg aller mest når det gjelder barn og nettbruk er at barn tror at de som er snille på nett også er snille i virkeligheten. Det må vi fortelle dem at de ikke nødvendigvis er, forteller Johnsen.

Hun har skrevet boken Nettvett som sentrerer seg om åtte poenger for hvordan skolen kan lære elevene hvordan de kan bli tryggere på nett.

  1. Gjennom historie nr. 1 fokuserer hun på at alle elever vet at de skal si fra til en voksen, men bare 2 av 10 gjør det.
  2. Den andre historien kan brukes til å snakke om hvor fort et bilde sprer seg.
  3. Historie nr. 3 handler om å være en god venn.
  4. Nr. 4 kan brukes til å fortelle at alt lagres på nett.
  5. Nr. 5 poengterer at du må ta med noen du kjenner hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet.
  6. Historie nr. 6 omhandler 15 års aldersgrense.
  7. Etter å ha lest gjennom nr. 7 sier hun til elevene at det viktigste er å si fra.
  8. Den siste historien ber elevene om å anmelde alvorlige forhold.

 

Gjennom å bruke boken Nettvett, kan altså skolen lage gode opplegg for å lære elever til å bli tryggere på hvordan de skal møte mobbing og krenkelser på nett.

 

Kilde:

https://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Ledere/Nyheter/Slik-kan-din-skole-jobbe-mot-mobbing-og-krenkelser-pa-nett/


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…