Nyheter:

Psykisk helse

 

Hjelptilhjelp.no har etter hvert fått mye innhold om ulike temaer innenfor psykisk helse. Vi har nå gjort det mulig å lese artiklene på nettsiden på flere språk. Her leser du mer om hvordan det fungerer.

Les mer …

Det er mange myter rundt cannabis, som både går i retning av en en urimelig ufarliggjøring av cannabisbruk og en overdrevet skremsel. Nå lanserer Helsedirekoratet en informasjonskampanje rundt cannabis rettet imot unge.

Les mer …

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Nå øker bruken blant 15–16 åringer. Hasjen har de siste årene blitt farligere og mer potent, grunnet økte THC-nivåer. Samtidig er det færre unge enn tidligere som tror at slike narkotiske stoffer er farlig. 

Les mer …

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Verktøyet ble lansert idag, og er tilgjengelig på www.vimo.no

Les mer …