hjelptilhjelp banner

Familieklubbene i Norge er et tilbud til mennesker med rusproblemer og deres pårørende. - Det unike med Familieklubbene er at vi tar vare på hele familien og tilbudet er like mye rettet mot de pårørende som den rusmisbrukende selv.

Det bør være mulig å omtale selvmord som de tragiske hendelsene de er, og samtidig behandle selvmordsstatistikken mest mulig sannferdig.