hjelptilhjelp banner

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Verktøyet ble lansert idag, og er tilgjengelig på www.vimo.no

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Etter 5 år med utvikling av metode, innhold og portal, er ViMo klar til å lanseres 26. oktober.

Selv med god kunnskap om autisme kan det være vanskelig å vite hvordan man best kan tilrettelegge skolehverdagen for en elev med autisme. Her finner du et sjekkliste som kan være et godt verktøy for å utarbeide en tydeligere plan for oppfølging i skolen.

Jeg er enestående-arbeidsboken et godt redskap i det viktige arbeidet med å gjøre barn og unge bedre kjent med egen autismespekterforstyrrelse. 

Autismediagnoser er generelt godt dokumentert i den norske spesialisthelsetjenesten . I noen fylker er det mange med tilstanden som ikke blir oppdaget av helsevesenet eller får diagnosen sent, særlig blant jenter.

Boken 'Asperger. Det skjulte syndrom' inneholder en rekke intervjuer med personer som har fått diagnosen Asperger syndrom i godt voksen alder – i tillegg til kommentarer fra fagfolk. De som sliter med noe de ikke vet riktig hva er og ønsker mer informasjon, eventuelt har behov for en diagnostisk utredning, vil kunne ha betydelig nytte av å lese boken om det skjulte Asperger syndrom som Gustav Koi har skrevet

Gustav Koi har nå gitt ut en ny bok om Asperger syndrom. Denne gangen med tittelen: "Asperger - det skjulte syndrom. Boken handler om godt voksne med diagnosen Asperger syndrom, men historien begynner i barndommen.

Gener utgjør omtrent 80 prosent av barnets risiko for å utvikle autisme. Dette kommer fram i en befolkningsstudie som omfatter over to millioner mennesker fra fem forskjellige land og som gikk over 16 år.

Les mer om autisme

Autisme / Asperger

- Det er stor ensomhet

Aldri har Olaug Nilssen følt seg mer hjelpeløs enn da sønnen Daniel begynte å forsvinne…