Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Autisme og Aspergers syndrom

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…

ViMo er et digitalt verktøy som gjør det enkelt for skolen å gi sosial ferdighetstrening til barn og unge med utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter. Mange skoler har tatt verktøyet i bruk, og mange er interesserte. Nå kan du delta på gratis webinar for å få opplæring i bruken av ViMo

Les mer …

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Verktøyet ble lansert idag, og er tilgjengelig på www.vimo.no

Les mer …

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Etter 5 år med utvikling av metode, innhold og portal, er ViMo klar til å lanseres 26. oktober.

Les mer …

Selv med god kunnskap om autisme kan det være vanskelig å vite hvordan man best kan tilrettelegge skolehverdagen for en elev med autisme. Her finner du et sjekkliste som kan være et godt verktøy for å utarbeide en tydeligere plan for oppfølging i skolen.

Les mer …

Les mer om autisme