hjelptilhjelp banner

Har du vært gravid de siste fem årene, planlegger å bli gravid eller er gravid nå og samtidig fått tilbud om antidepressiv behandling? Nå kan du bli med i et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo for å hjelpe kvinner med å ta beslutninger om antidepressiva før, under, og etter svangerskapet! 

Er du mann og har en partner med psykiske helseutfordringer? Ønsker du å dele dine erfaringer i en undersøkelse? Da kan du delta i denne anonyme spørreundersøkelsen.

Har du noen i nær familie med psykose eller bipolar lidelse? Eller føler du deg deprimert eller nedstemt? Da er det gode sjanser for at du kan delta en ny studie som ser på beskyttende faktorer i forhold til psykiske lidelser.

SHUTi (Sleep Healthy Using The Internet) er et interaktivt nettbasert behandlingsprogram utviklet for å hjelpe folk som har problemer med å sove.

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er en vanlig, men lite forstått tilstand. ADHD er kjennetegnet av impulsivitet, hyperaktivitet og svikt i oppmerksomhet i en slik grad at det skaper problemer på flere livsområder.

Sosial angst og prestasjonsangst er noe som alle mennesker opplever i en eller annen grad. Du inviteres herved til å delta i et forskningsprosjekt som skal undersøke sammenhengen mellom ulike tanker, symptomer og mestringsstrategier i sosial angst.