Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Vi vet mye om hva som virker. Forskere har funnet flere typer behandling som har effekt. Problemet er at helseforetakene ikke vil tilby dem.

Les mer …

Youwell er en sikker dataplattform som gjør det mulig å teste ut psykologiske intervensjoner i et digitalt format. Plattformen har blitt utprøvd i ulike helseforetak og gir så langt lovende resultater.

Les mer …

Ny undersøkelse bekymrer: Pasienter får ikke behandling ofte nok, eller god nok utredning. Psykologene bruker uforholdsmessig mye tid på rapporteringskrav, og det blir mindre tid i møte med pasientene.

Les mer …

Marius og Marie Albertine er blant de 104 bidragsyterne i en ny bok hvor unge deler erfaringer og råd fra møtet med psykisk helsevern. Boken kan bli pensum for fremtidens behandlere.

Les mer …

Les mer om hjelpeapparatet