Hjelptilhjelp.no

Kurs og konferanser

Oversikt over kurs - Oversikt over hjelpetilbud


DigPsyk er psykologens forening for digital helse. I november arrangerer de en gratis samling for terapeuter som vil lære mer om videoterapi.

Psykisk helse i skolen er en konferanse som retter seg imot alle som arbeider med elever som sliter.