hjelptilhjelp banner

Årets tema er hvordan nyere tverrfaglig kunnskap om stress danner en kjerne i en moderne forståelse av psykisk uhelse i forskjellige former. Vi skal undersøke stress som årsaksfaktor, både predisponerende og utløsende, men også som opprettholdende faktor i psykisk lidelse.

Langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse kan være svært belastende, også psykologisk og sosialt. Mange opplever tilleggsbelastninger som nedstemthet, depresjon, angst, økt irritabilitet («kort lunte»), sinne, hukommelse og konsentrasjonsvansker. Trøndersk kompetanse inviterer til dagskurs 19. mars i Orkdal om dette temaet. Kurset kan også følges gjennom streaming.

DigPsyk er psykologens forening for digital helse. I november arrangerer de en gratis samling for terapeuter som vil lære mer om videoterapi.

Psykisk helse i skolen er en konferanse som retter seg imot alle som arbeider med elever som sliter.