hjelptilhjelp banner

WISC står for Wechsler Intelligence Scale for Children og er en svært mye brukt test for å kartlegge læremessige forutsetninger hos barn og unge, blant annet i forbindelse med utredning i PP-tjenesten. Her leser du mer om hva WISC-testen dreier seg om.

Det er behov for å styrke elevenes psykisk helse, og mange lærere har etterlyst bedre kompetanse på området. Nå har RVTS Sør i samarbeid med lærere utformet materiell som ligger gratis tilgjengelig for skoler som ønsker å ta det i bruk.

Les mer om barnehage / skole

Skole og barnehage

9 nyhetssaker om dysleksi

Har du dysleksi, eller jobber du med barn og unge som har dysleksi? Da kan du kanskje ha…