facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om personlighetsforstyrrelser

Siste nyheter om personlighetsforstyrrelser - Siste nyheter om psykisk helse

Personer med psykopati har en hjerne som er koblet slik at de overvurderer umiddelbare belønninger og overser framtidige konsekvenser av potensielt farlige eller umoralske handlinger.

Du har helt sikkert møtt noen som er litt i overkant begeistret over seg selv; personer med narsissistiske trekk. Men hva er egentlig narsissisme?

Flere enn før ber om psykologhjelp for å takle en manipulerende leder. Det erfarer psykolog Siv Johansen i Larvik. Hun får inn et nytt tilfelle nesten én gang i måneden.

Det er få lidelser som bærer et slikt stigma som personlighetsforstyrrelser. La oss slå fast en gang for alle; dette er ikke en beskrivelse av et dårlig menneske, heller ikke en vanskelig person.

I sommer har BT.no hatt flere saker om psykopati. - En med sterke psykopatiske trekk vil ikke nøle med å prøve å ødelegge relasjonen din til venner og familie, skriver psykologspesialist og PhD Helge Andreas Hoff i en kronikk på BT.no.

Borderline (eller emosjonelt ustabil) personlighetsforstyrrelse har blitt omtalt som en orkan av emosjonell dysregulering, og innebærer gjerne svingende og sterke affekter, dårlig selvbilde, og selvdestruktivitet for å mestre vanskelige følelser. Her ser du 10 videoer som kan være med på å forklare hva borderline personlighetsforstyrrelse er, hvordan det er å leve med det, og hvordan man kan bli bedre.

Idas dagbok er en dokumentar som er basert på Ida Storm sin videodagbok fra de 8 siste årene. Basert på 50 timer med selvinnspilt videomateriale har det nå blitt laget en dokumentarfilm som skal vises rundt om i landet i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i tiden framover. Den vises også på NRK 8. oktober i år. 

Opprinnelig ble diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse brukt på å betegne pasienter i grenseområdet mellom nevrotiske og psykotiske lidelser. I senere tid har forskningen i mye større grad vektlagt den ekstreme følsomheten hos mennesker med denne diagnosen. En person med borderline personlighetsforstyrrelse kan oppleves som en "orkan av emosjonell dysregulering. 

De fleste henvisninger til DPS kommer fra fastlege, og det finnes enkle kartleggingsverktøy som kan benyttes for å gi indikasjon på om det dreier seg om personlighetsforstyrrelse. Et godt utprøvd instrument er IOWA (Iowa Personality Disorder Screening).

Det er laget et nytt pasientforløp (behandlingslinje) for personlighetsforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus, under ledelse av overlege Øyvind Urnes. Her leser du om hovedtrekk i den nye behandlingslinjen.

Psykopat blir ofte brukt som skjellsord om folk vi ikke liker, men hva er egentlig en psykopat, og finnes det psykopater? Kan en psykopat forandre seg? Her leser du om psykopati og hvordan du kan gjenkjenne en reell psykopat.

Du kjenner nok til inntil flere av dem. Han som alltid tolker det du sier i verste mening; hun som blir rasende i det øyeblikk du ikke sier deg enig med hennes mening; han som hele tiden skal ha kontroll over deg og som helst skulle ha fastmontert et overvåkningskamera på deg for å vite at du ikke lyver, bedrar og er utro; henne som uansett hva du sier har et kritiserende motsvar, og som får deg til å føle deg dum, avvist og mindreverdig.

Har blitt regnet som "uhelbredelige", men borderlinepasienter dobler utbyttet av terapien med ny behandling. Vi har gjort betydelige fremskritt i behandlingen av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Forskere har utviklet og validert en ny metode for å identifisere hvilke folk som er narsissistisk: bare spør dem. Dette skriver ScienceDaily på sine nettsider.

Syns du jobben er stressende, familielivet tungt og sosiale sammenkomster et ork? Da er sannsynligheten stor for at du er mellom 30 og 40 år gammel.

Personer med psykopatiske trekk har vansker med å føye seg etter sosiale normer, viser stor grad av løgnaktighet, aggresjon, uro, uansvarlighet, mangel på anger og empati og kriminalitet. I en ny bok gis et mer optimistisk syn på mulightene for behandling enn tidligere.

Dagens Medisin: Britiske forskere har ved hjelp av MRI-bilder avdekket at kriminelle psykopater med antisosial personlighetsforstyrrelser har en annen hjernestruktur enn folk flest.  

De siste årene har man påvist sammenhenger mellom ulike former for omsorgssvikt i oppveksten og senere psykiske lidelser. Langtidsundersøkelser indikerer sammenheng mellom usikker tilknytning i barndommen og personlighetsforstyrrelser hos ungdom og voksne. 

De flinke barna klarer alt. Og det er alt de klarer. 

Unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse er arvelig i større grad enn tidligere antatt, ifølge Psyknytt.no. De viser til en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet, som benyttet data fra 8045 unge voksne tvillinger – både en- og toeggede.

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter