Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykose og schizofreni

Cannabis framskynder psykose

Psykosen kom nærmere tre år tidligere hos pasienter som hadde brukt cannabis. Reduksjon…

Schizofreni er lenge blitt sett på som en alvorlig kronisk lidelse. I en ny doktorgrad ble det funnet at noen pasienter med schizofreni blir helt friske. Graden av kognitive vansker ved sykdomsutbruddet ser ut til å ha betydning for hvordan det går på sikt.

Les mer …

Over halvparten av unge med en schizofrenidiagnose kan bli helt friske. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

Les mer …

Forskningssjef Paul Møller i Klinikk for psykisk helse og rus har skrevet fagbok om schizofreni.

Les mer …

Schizofreni er mer enn en psykose. Schizofreni innebærer også skam. Symptomene ved en schizofreni kan behandles. Verre er det med skamfølelsen. Urgamle fordommer har skapt et stigma som fortsatt kleber til denne sykdommen.

Les mer …

Les mer om psykose