Nyttige artikler, videoer, bøker:

Rusproblemer og avhengighet

 

Det er mange myter rundt cannabis, som både går i retning av en en urimelig ufarliggjøring av cannabisbruk og en overdrevet skremsel. Nå lanserer Helsedirekoratet en informasjonskampanje rundt cannabis rettet imot unge.

Les mer …

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Nå øker bruken blant 15–16 åringer. Hasjen har de siste årene blitt farligere og mer potent, grunnet økte THC-nivåer. Samtidig er det færre unge enn tidligere som tror at slike narkotiske stoffer er farlig. 

Les mer …

Familieklubbene i Norge er et tilbud til mennesker med rusproblemer og deres pårørende. - Det unike med Familieklubbene er at vi tar vare på hele familien og tilbudet er like mye rettet mot de pårørende som den rusmisbrukende selv.

Les mer …

ROPscreen kan være nyttig for både kommune og spesialisthelsetjeneste, som screener for primære psykiske lidelser hos personer med rusmiddelproblemer. Verktøyet screener for mange psykiske lidelser, noe som gjør at du ikke trenger mange separate screeningverktøy.

Les mer …

Les mer om rusproblemer

Rusproblemer

Cannabis og psykose

Overlege vil ha unge cannabisbrukere til å slutte så tidlig som mulig. Hun er bekymret…