hjelptilhjelp banner

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har i lengre tid jobbet med prosjektet «Jeg valgte livet», støttet av Stiftelsen Dam. Hensikten er å skape mer åpenhet om selvmord og å vise at det nytter å bry seg. Prosjektet startet i 2018, noen av filmene ble lansert i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 2019.  

Det bør være mulig å omtale selvmord som de tragiske hendelsene de er, og samtidig behandle selvmordsstatistikken mest mulig sannferdig.

De sliter med depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Og de finner hverandre i lukkede nettverk på Instagram.

Ifølge en ny studie var det en økning i selvmord blant ungdommer i USA etter premieren på Netflix-serien «13 Reasons Why».

Psykolog Lene K. Lund har akkurat sluppet romanen "Psykologen som stjal" som i hovedsak omhandler en 18-årig selvskader. Med boken ønsker hun å formidle troverdig innsideinformasjon og å vekke foreldre og pasienter til å stille spørsmål og krav i møte med hjelpeapparatet.

Som helsepersonell har jeg plastret mange sår. Men som pasient opplever jeg at personalet flykter når de hører om mine.

Nesten tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Menn velger dødeligere selvmordsmetoder, og er oftere ruspåvirket.

Derfor er det viktig å være åpen om det, å tørre å spørre hvordan folk rundt deg har det og våge å dele egne følelser.

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord / selvskading

- Selvmord er ikke en utvei

For et par år siden prøvde jeg å ta selvmord. For mange av mine nærmeste kom det som et…