hjelptilhjelp banner

Det bør være mulig å omtale selvmord som de tragiske hendelsene de er, og samtidig behandle selvmordsstatistikken mest mulig sannferdig.

De sliter med depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Og de finner hverandre i lukkede nettverk på Instagram.

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

Pasientene ingen vil hjelpe

Som helsepersonell har jeg plastret mange sår. Men som pasient opplever jeg at personalet…
Selvmord / selvskading

- Selvmord er ikke en utvei

For et par år siden prøvde jeg å ta selvmord. For mange av mine nærmeste kom det som et…