hjelptilhjelp banner

AQ-testen er en screeningtest for høytfungerende autisme hos voksne.

App som gjør det enkelt å lage belønningssystemer som barnet kan forstå.