hjelptilhjelp banner

Minnespillet handler om å finne to like kort, samtidig som man lærer ordet ved å se på kortet, se ordbildet og høre ordet.

Ordspillet er laget for at barnet skal lære mer enn 100 AKTUELLE ORD som de møter i sin hverdag.