facebook 

Hjelptilhjelp.no

Apper for psykisk helse


Dette er Norges første app i forhold til mobbing. Den gir svært nyttig informasjon for foreldre og barn om hva de bør gjøre dersom man har en opplevelse av å være utsatt for mobbing.