App som er ment til å brukes imot indre stemmer (f.eks ved schizofreni).

Les også