App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les også