hjelptilhjelp banner

Gir nyttig informasjon om traumereaksjoner / PTSD, og teknikker for å mestre reaksjonene.