Gir nyttig informasjon om traumereaksjoner / PTSD, og teknikker for å mestre reaksjonene. 

Les også