facebook 

Hjelptilhjelp.no

Apper for psykisk helse


Gir nyttig informasjon om traumereaksjoner / PTSD, og teknikker for å mestre reaksjonene.