App med naturlyder som kan brukes til avspenning.

Godt verktøy for å sette av tid til å stresse ned.

App som hjelper deg å roe ned gjennom fokusering på pusten.

Alarmklokke som analyserer søvnen din og vekker deg når du er i den letteste søvnfasen.

Få kontroll på søvnproblemer gjennom teknikker fra kognitiv atferdsterapi.

Avslappende naturlyder sammen med spesialdesignete bineurale rytmer, som skal stimulere hjerneaktivitet som er forbundet med søvn og hvile. Fungerer som "hvit støy" som dekker over andre forstyrrende lyder.

Lager beroligende "hvit støy" som dekker over andre lyder, og som gjør at du kan sove uforstyrret.

Naturlyder som fungerer som "hvit støy" som dekker over andre lyder, og som gjør at du kan sove uforstyrret.

Les også