hjelptilhjelp banner

Er du over 18 år og har en ADHD diagnose? Da kan treningsprogrammet MinADHD være aktuelt for deg. 

ADHD kan gi mange utfordringer også i et parforhold. Det er derfor av avgjørende betydning at par får kunnskap om hvordan de kan gjenkjenne de negative ADHD-effektene på parforholdet, og hvordan de kan håndtere dem på måter som gjør at parforholdet styrkes. Her er fem videoer fra kurset "Du og jeg og ADHD". 

Les mer om ADHD