hjelptilhjelp banner

Selv med god kunnskap om autisme kan det være vanskelig å vite hvordan man best kan tilrettelegge skolehverdagen for en elev med autisme. Her finner du et sjekkliste som kan være et godt verktøy for å utarbeide en tydeligere plan for oppfølging i skolen.

Jeg er enestående-arbeidsboken et godt redskap i det viktige arbeidet med å gjøre barn og unge bedre kjent med egen autismespekterforstyrrelse. 

Les mer om autisme