hjelptilhjelp banner

Vi vet mye om hva som virker. Forskere har funnet flere typer behandling som har effekt. Problemet er at helseforetakene ikke vil tilby dem.

Youwell er en sikker dataplattform som gjør det mulig å teste ut psykologiske intervensjoner i et digitalt format. Plattformen har blitt utprøvd i ulike helseforetak og gir så langt lovende resultater.

Videoer om hjelpetilbud

Les mer om hjelpeapparatet