hjelptilhjelp banner

Fra 1. januar 2020 ble mange av kommunene i Norge slått sammen og har fått nye navn. Med dette kommer også nye nettsider for kommunen, og ny organisering av hjelpetjenestene. På hjelptilhjelp.no har vi oppdatert samlesidene for psykisk hjelp i tråd med at flere kommuner er slått sammen.

På hjelptilhjelp.no har oversikten over psykiske hjelpetilbud og kurs blir oppdatert, og du finner du nå en rykende fersk oversikt over hjelp der du bor.