facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om mobbing

Siste nyheter om mobbing - Siste nyheter om psykisk helse

Mobbing er aggressiv atferd rettet mot en person – et overgrep med intensjon om å skade. I ytterste konsekvens kan det koste offeret livet. Kan mobbing være drap?

Trommeslager, komponist og multimusiker Andreas Bratlie møter oss helt alene med sitt musikalske selvportrett Selfie. Med beatboksing og marimba, trommer, sang og videografikk spiller Andreas Bratlie en konsert inspirert av livet på sosiale medier.

"Ved at jeg sa fra, ble jeg jo også sladrehank. Så det ble også en ting jeg ble mobbet for." Jakob forteller om det å bli mobbet, vokse opp uten venner, og om hva som fortsatt er litt utfordrende, nå mange år etter. Han er også veldig opptatt av at voksne må bli flinkere til å se barn og unge, ordentlig!

"Du er stygg, gå og dø". Hvordan kan vi tillate slike meldinger? Det bør ikke gå ustraffet.

En kunnskapsoppsummering utført av forskere ved Uni Research Helse (RKBU Vest) viser at det å bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske plager og selvmordstanker. Å bli mobbet kan også for en del barn føre til atferdsproblemer.

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. Vi reiser rundt til ungdomsskoler (8.-10.trinn) og barneskoler (6. og 7.trinn) i hele Norge med vårt Bruk Hue-foredrag.

– Det aller viktigste er å ha en god relasjon til elevene slik at de forteller oss hva de opplever, forteller Janne Aasebø Johnsen.

Nettsiden er drevet av Udir.no, og har til hensikt å gi informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Mobilappen Tootoot gir mobbeofre mulighet til å rapportere mobbing direkte til lærere på sin egen skole. Britiske myndigheter tilbyr nå appen som en del av sin store satsing mot mobbing.

Minst et barn per barnehage opplever utestengning fra lek. Likevel tar hver fjerde voksen dette ikke på alvor. Det viser en rapport om mobbing i barnehagene i Norge, utarbeidet av en gruppe ledet av forsker Ingrid Lund ved UiA.

Over 60 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing regelmessig. Det er forferdelig vondt for de som rammes. Så vondt at mange velger å bære på opplevelsene helt alene. Det er sjeldent en god løsning. Nå lanseres Snakk om mobbing, en chat for barn og unge som gjør det mulig å chatte med ansvarlige voksne om de vanskelige opplevelsene.

- Mobbing er ikke så farlig, alle har godt av å bli ertet litt. Dette er en av mytene omkring mobbing som blir imøtegått i en artikkel på Aftenposten.

Norske barn er de som mobber mest på internett i Europa. Det viser tall fra Universitetet i Oslo.

Alene mot alt er en norsk dokumentar om mobbing, hvor vi blant annet får høre mobbeofres egne beskrivelser av hvordan det er å være utsatt for mobbing.

Elever på Seiersten ungdomsskole iscenesatte et skjult mobbeeksperiment på skolen for å teste hvordan lærere og medelever forholder seg til mobbing. Resultatene var oppsiktsvekkende.

Staten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak, og versting-skolene får tilbud om statlig hjelp.

En lærer gjorde en øvelse i klasserommet for å forklare hvordan mobbing virker.

Eksperter mener norske skolestatsråder ikke har fulgt opp mobbeofrene. 

Her er en stor nyhet til elever som opplever mobbing. Og til foreldre som vil stoppe den: Norges første app med gode råd om hvordan du kan stoppe mobbingen i skolen.

«Bully» bør bli pensum i norske skoler sporenstreks! Det er en aldeles hjerteskjærende dokumentarfilm om mobbing og konsekvenser av mobbing i amerikansk offentlig skole. Den sitter i mellomgulvet lenge.

Hjelp til Hjelp er på nytt intervjuet av Klikk.no / Kvinneguiden, og idag settes det fokus på mobbing: Hva er mobbing og hvem har skylda?

I 2008 kom det gjennom en undersøkelse fram at 10.000 flere barn og unge ble mobbet i skolen enn fire år tidligere. Erling Roland ved Senter for Atferdsfoskning som stod bak undersøkelsen, mente at årsaken blant annet var at oppmerksomheten rundt mobbing er blitt mindre. 

Les mer om mobbing

5 myter om mobbing

- Mobbing er ikke så farlig, alle har godt av å bli ertet litt. Dette er en av mytene omkring mobbing som blir imøtegått i en artikkel på Aftenposten.
Mobbing

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter