hjelptilhjelp banner

Det bør være mulig å omtale selvmord som de tragiske hendelsene de er, og samtidig behandle selvmordsstatistikken mest mulig sannferdig.

De sliter med depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Og de finner hverandre i lukkede nettverk på Instagram.

Ifølge en ny studie var det en økning i selvmord blant ungdommer i USA etter premieren på Netflix-serien «13 Reasons Why».

Psykolog Lene K. Lund har akkurat sluppet romanen "Psykologen som stjal" som i hovedsak omhandler en 18-årig selvskader. Med boken ønsker hun å formidle troverdig innsideinformasjon og å vekke foreldre og pasienter til å stille spørsmål og krav i møte med hjelpeapparatet.

Som helsepersonell har jeg plastret mange sår. Men som pasient opplever jeg at personalet flykter når de hører om mine.

Nesten tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Menn velger dødeligere selvmordsmetoder, og er oftere ruspåvirket.

Derfor er det viktig å være åpen om det, å tørre å spørre hvordan folk rundt deg har det og våge å dele egne følelser.

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har forskere vurdert effekten av serien. I tiden etter serien var det en særlig stor økning i nettsøk som reflekterte selvmordstanker.

Les mer om selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

App skal forhindre selvmord

Sørlandet sykehus lanserer en app som kan redde liv. Appen, som kan lastes ned på…