hjelptilhjelp banner

Nyere hjerne- og relasjonsforskning gir svar på hva som skal til for å kunne hjelpe barn som har opplevd vonde opplevelser i barndommen. Men får de denne hjelpen i dag? Nei, i altfor liten grad.

"Å sørge" er en bok om sorg, skrevet av Kristiane M. Hansson som selv mistet moren sin på grunn av psykisk lidelse for noen år tilbake. - Jeg er glad og stolt over å ha fått muligheten til å bidra inn i folkeopplysning om sorg på denne måten, forteller forfatteren til hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer