Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11583 abonnenter

Bergens Tidendes har for tiden en spennende satsning på forskning- og kunnskapsformidling, som de kaller Innsikt, og hvor forskere og eksperter skriver om aktuelle temaer. I søndagens Innsikt skriver forskere ved Universitetet i Bergen om en ny behandlingsmetode som gjør det mulig å bli kvitt angst og tvangslidelser på bare fire dager.

We'll get by - Autism Song er en hyllest til familier som lever med autisme. Her ser du sangen i en musikkvideo laget av artisten Johnny Orr.

Depresjoner er utbredt, likevel føler man seg alene i verden om å ha det slik når det står på. Dette er en liten insipirasjonsfilm for deg som har erfaring med depresjon.

Forskere har utviklet den første smarttelefon-appen som automatisk kan avsløre studenters psykiske helse, skoleprestasjoner og atferdsmessige trender, i følge en ny studie. Med andre ord, smarttelefonen kjenner din sinnstilstand - selv om du ikke gjør det selv.

Greg har Aspergers syndrom. Han har i en årrekke jobbet med å gjøre huset sitt om til en kattelabyrint, da det er hans særinteresse. Se videoen her.

Professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt holder et nettseminar om depresjon på NHI.no sine nettsider. Her finner du seminaret, som omhandler diagnostikk av depresjon, og behandling av depresjon.

Filmen LEVE er laget for å fremme åpenhet rundt selvmord og selvmordstanker. Filmen er laget i samarbeid mellom Røde Kors Ungdom, Røde Kors, Stiftelsen Olafs Minnefond og Unge LEVE.

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingsprogram der personer over 18 år med lettere og moderat angst og depresjon skal få hjelp, uten henvisning, ventetid eller egenandel. Etter et års uprøving i Molde og Kristiansund er tilbyderne av tilbudet ikke i tvil: - Tilbudet slår an!

Allerede når barnet er seks måneder kan det være mulig å se de første symptomene på autisme. For barn med slike symptomer kan tidlig behandling utgjøre en enorm forskjell.

Forskere slår alarm om rusmisbrukere under 20 år. En kartlegging viser at de yngste misbrukerne trolig ikke fanges opp av behandlingssystemet. Og det fryktes at mørketallene er store.

Hva er et rusproblem? Hvordan blir rusproblemer utviklet? Hvordan kan vi forebygge og behandle rusproblemer? Dette er noen av problemstillingene som blir belyst i en ny bok. 

Nevrobiologisk forskning støtter modellen som inkluderer emosjonelle og motivasjonelle problemer i utviklingen av AD/HD. Økt kunnskap om slike problemer kan på sikt gi bedre behandling av pasientene gjennom utvikling av mer individuelt tilpassede terapiformer.

Sørlandet sykehus lanserer en app som kan redde liv. Appen, som kan lastes ned på smarttelefon, har til hensikt å forhindre selvmord, overdoser og selvskading.

Maria Jetteberg var ung, glad og fornøyd. Så slo depresjonen og angsten inn, som lyn fra klar himmel. Mens hun var syk, lagde hun en videodagbok. Nå har den blitt til en 30 minutter lang dokumentar om Maria der seerne får følge henne gjennom sykdommen og til hun klarte å bli frisk nok til å begynne på Folkehøgskole.

ReMoved heter denne kortfilmen. Det er en sterk film om barn som blir sviktet hjemme, og som trenger et nytt hjem - men som står i fare for å bli sviktet også der.

 «Kjendis møtte veggen men nå går det kjempebra!»-øvelsen har etter hvert blitt kjernevirksomheten i store deler av norske medier, en virksomhet som også kan ha en destruktiv effekt. 

Linnea Myhre har vært åpen om sin kamp imot spiseforstyrrelse. For åpenheten rundt hennes psykiske lidelser mottok Linnea Myhre i desember 2012 «Tabu-prisen». 

Helseminister Høie svarer på studenters spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for studenters psykiske helse.

En av sju voksne har langvarige sønvproblemer, mens omtrent en av tre har ukentlige søvnproblemer. Ungdom sover i gjennomsnitt to timer mindre enn anbefalt.

Folkehelserapporten for 2014 er nå klar. Her får du blant annet svar på hvor vanlige hver av de ulike psykiske lidelsene er antatt å være. Tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som ifølge befolkningsstudier antas å innfri en diagnose enten i løpet av livet eller i løpet av 1 år. 

Spiseforstyrrelser handler nesten alltid om lav eller svingende selvfølelse.

– En som sliter med posttraumatiske reaksjoner etter en traumatisk opplevelse, vil ofte ha stor nytte av en grundig bearbeidelse av hendelsen. Derfor må terapeuten tørre å be klienten om å fortelle om hendelsen og følelsene knyttet til den, mener forsker Kristin Alve Glad ved NKVTS.

Generalmajor Leif Sverre Rosén ble intervjuet i Dagsrevyen 16. januar 2014 om sine erfaringer med psykiske problemer.

Kirsten (62) har tatt det vanskeligste valget i sitt liv.

Båtturen hav(b)rus skal få rusmisbrukere rusfri. Visjonen er: - Alle kan bli rusfri.

Jeg lever med det hver dag og kommer til å bære det med meg for resten av livet. Så da kan jeg like godt si det høyt: At jeg prøvde å ta mitt eget liv. At jeg ikke fikset det konstante presset.

Skolevegring oppstår ofte etter sommerferie, og situasjonen er vond og frustrerende for både eleven og foreldrene. Det er viktig å ta det alvorlig på et tidlig tidspunkt, før skolevegringen blir fastlåst og fraværet langvarig.

Mareritt og nattskrekk i barndommen kan være tidlige varsler om senere psykotiske opplevelser, ifølge en ny, britisk studie. Dette skriver PsykNytt basert på en omtale i Mental Elf og en ny studie fra tidsskriftet Sleep.

Finn Skårderud er Norges mest kjente psykiater, i tillegg til professor, forfatter og kulturskribent. Nå har han forlatt overlegestillingen sin ved Ullevål sykehus for å starte et nytt livsverk: Et behandlingstilbud for pasienter med spiseforstyrrelser som kombinerer psykoterapi, forskning og kulturformidling.

RVTS Vest har utviklet en kurspakke for medlemmer av tverretatlige konsultasjonsteam for vold og overgrep. I denne forbindelse er det laget fire informasjonsfimer som gir nyttig informasjon om avdekkende samtaler med barn.Les også