Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11583 abonnenter

Hva er et rusproblem? Hvordan blir rusproblemer utviklet? Hvordan kan vi forebygge og behandle rusproblemer? Dette er noen av problemstillingene som blir belyst i en ny bok. 

Nevrobiologisk forskning støtter modellen som inkluderer emosjonelle og motivasjonelle problemer i utviklingen av AD/HD. Økt kunnskap om slike problemer kan på sikt gi bedre behandling av pasientene gjennom utvikling av mer individuelt tilpassede terapiformer.

Sørlandet sykehus lanserer en app som kan redde liv. Appen, som kan lastes ned på smarttelefon, har til hensikt å forhindre selvmord, overdoser og selvskading.

Maria Jetteberg var ung, glad og fornøyd. Så slo depresjonen og angsten inn, som lyn fra klar himmel. Mens hun var syk, lagde hun en videodagbok. Nå har den blitt til en 30 minutter lang dokumentar om Maria der seerne får følge henne gjennom sykdommen og til hun klarte å bli frisk nok til å begynne på Folkehøgskole.

ReMoved heter denne kortfilmen. Det er en sterk film om barn som blir sviktet hjemme, og som trenger et nytt hjem - men som står i fare for å bli sviktet også der.

 «Kjendis møtte veggen men nå går det kjempebra!»-øvelsen har etter hvert blitt kjernevirksomheten i store deler av norske medier, en virksomhet som også kan ha en destruktiv effekt. 

Linnea Myhre har vært åpen om sin kamp imot spiseforstyrrelse. For åpenheten rundt hennes psykiske lidelser mottok Linnea Myhre i desember 2012 «Tabu-prisen». 

Helseminister Høie svarer på studenters spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for studenters psykiske helse.

En av sju voksne har langvarige sønvproblemer, mens omtrent en av tre har ukentlige søvnproblemer. Ungdom sover i gjennomsnitt to timer mindre enn anbefalt.

Folkehelserapporten for 2014 er nå klar. Her får du blant annet svar på hvor vanlige hver av de ulike psykiske lidelsene er antatt å være. Tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som ifølge befolkningsstudier antas å innfri en diagnose enten i løpet av livet eller i løpet av 1 år. 

Spiseforstyrrelser handler nesten alltid om lav eller svingende selvfølelse.

– En som sliter med posttraumatiske reaksjoner etter en traumatisk opplevelse, vil ofte ha stor nytte av en grundig bearbeidelse av hendelsen. Derfor må terapeuten tørre å be klienten om å fortelle om hendelsen og følelsene knyttet til den, mener forsker Kristin Alve Glad ved NKVTS.

Generalmajor Leif Sverre Rosén ble intervjuet i Dagsrevyen 16. januar 2014 om sine erfaringer med psykiske problemer.

Kirsten (62) har tatt det vanskeligste valget i sitt liv.

Båtturen hav(b)rus skal få rusmisbrukere rusfri. Visjonen er: - Alle kan bli rusfri.

Jeg lever med det hver dag og kommer til å bære det med meg for resten av livet. Så da kan jeg like godt si det høyt: At jeg prøvde å ta mitt eget liv. At jeg ikke fikset det konstante presset.

Skolevegring oppstår ofte etter sommerferie, og situasjonen er vond og frustrerende for både eleven og foreldrene. Det er viktig å ta det alvorlig på et tidlig tidspunkt, før skolevegringen blir fastlåst og fraværet langvarig.

Mareritt og nattskrekk i barndommen kan være tidlige varsler om senere psykotiske opplevelser, ifølge en ny, britisk studie. Dette skriver PsykNytt basert på en omtale i Mental Elf og en ny studie fra tidsskriftet Sleep.

Finn Skårderud er Norges mest kjente psykiater, i tillegg til professor, forfatter og kulturskribent. Nå har han forlatt overlegestillingen sin ved Ullevål sykehus for å starte et nytt livsverk: Et behandlingstilbud for pasienter med spiseforstyrrelser som kombinerer psykoterapi, forskning og kulturformidling.

RVTS Vest har utviklet en kurspakke for medlemmer av tverretatlige konsultasjonsteam for vold og overgrep. I denne forbindelse er det laget fire informasjonsfimer som gir nyttig informasjon om avdekkende samtaler med barn.

Helseminister Bernt Høie forteller til NRK at kapasiteten innen psykisk helse er for dårlig. Regjeringen har som et viktig satsningsområde å bygge ut kapasiteten innenfor psykisk helse og rus, og det er spesielt utbygging i kommunen regjeringen vil satse på.

En ny svensk rapport legger fram ti vanlige grunner for at unge unge mennesker velger å avslutte sine studier for tidlig.

Mange elever går på skolen uten å få den hjelpen de har krav på, selv om loven sier at alle elever har krav på undervisning som er lagt til rette for hver enkelt.

Det er helt nødvendig at pasienten ikke bruker medikamenter for at vi skal kunne jobbe med angsten, sier leder Gro Nore og overlege Heidi Berg Houmb ved Avdeling for angstlidelser på Modum Bad.

En ny studie setter tvil rundt den lenge etablerte oppfatningen om at mangel på serotonin - et kjemisk signalstoff i hjernen - spiller en sentral rolle i depresjon. Forskere rapporterer at mus som manglet evnen til å lage serotonin i hjernen (og dermed burde ha vært "deprimert" ifølge etablerte oppfatninger) ikke viste depresjonslignende symptomer.

The Silent Epidemic er en australsk dokumentar om selvskading. Selvskading er en lite anerkjent trussel imot hele vårt moderne samfunn, hevdes det i dokumentaren.

Syv av ti ungdommer med psykiske lidelser sliter med kroniske smerter. Og det er de deprimerte jentene som har mest vondt. Smerter i muskler og skjelett ligger på smertetoppen.

Artisten St. Thomas hedres nå med en dokumentarfilm. Artisten slet med psykiske problemer og var helt åpen om dette, ikke minst i sangtekstene sine.

Hva er en spiseforstyrrelse og hva hjelper? Her finner du 10 nyttige informasjonsfilmer - fritt tilgjengelig - om det å skulle bli frisk fra en spiseforstyrrelse

Prisen for å få  folk til å le, kan være å ikke ha det så bra selv. Komikere har psykotiske personlighetstrekk mye oftere enn andre. Dette skriver forskning.no på sine nettsider.Les også