Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 9126 abonnenter

Annonse   

ADHD er en nevropsykiatrisk forstyrrelse som medfører nedsatt evne til konsentrasjon, impulskontroll og regulering av aktivitetsnivå. Her leser du mer om ADHD.

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene. Her leser du mer om hva angst egentlig er.

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører nedsatt funksjon i forhold til sosiale ferdigheter, kommmunikasjon og fleksibilitet i tanker og atferd. Her leser du mer om hva som kjennetegner autisme.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse. Her leser du mer om hva som kjennetegner depresjon.

En narsissistisk personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved en overdreven trang til å framheve seg selv på en fordelaktig måte og på å være i søkelyset som den som er best, penest, sterkest og så videre. Her leser du mer om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Her kan du lese om schizotyp personlighetsforstyrrelse.