hjelptilhjelp banner

Her kan du se en video som handler om å bli bedre og å leve et verdig liv når man har borderline personlighetsforstyrrelse; en diagnose som gjernes omtales som en orkan av emosjonell dysregulering. I denne filmen ser du intervjuer med mennesker som forteller om hvordan det er å leve med borderline personlighetsforstyrrelse.

I filmen møter vi flere mennesker som forteller om de sterke følelsene i hverdagen på godt og vondt, om selvskading og bruk av rusmidler for å døyve vanskelige følelser, selvmordstanker og selvmordsforsøk; og om hvordan mange har opplevd bedring fra symptomene gjennom å få riktig hjelp.Realiteten er at det store flertallet av mennesker med borderline personlighetsforstyrrelse blir bedre, forteller Dr Blaise A. Aguirre, som er blant de som intervjues i filmen.

Og med riktig behandling kan mange av dem gå videre og leve givende liv.

 

Her kan du se videoen

Video: Youtube

 

Det framheves blant annet den positive effekten av mentaliseringsbaserte terapier som dialektisk atferdsterapi (DBT) i behandling av symptomene ved borderline. Aguirre forteller videre (fritt oversatt):

Idéen om mindfulness har to sider. For det første: for pasienten handler det om å bli i stand til å stoppe opp og virkelige tenke etter: Hva er det som skjer med meg akkurat nå? Det kan høres rart ut, for mennesker med borderline personlighetsforstyrrelse kan ha så mye emosjonell dysregulering, men dette er snakk om episodiske øyeblikk. Så idéen om å bli i stand til å fange opp disse øyeblikkene i det de oppstår er viktig.

For det andre: for klinikeren sin del handler praktisering av mindfulness om å se pasienten med kjærlighet, å ha medfølelse og å se pasienten som et menneske som lider, og å bli i stand til å sitte der og behandle pasienten uten å dømme.

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Mitt liv som psykopat

Hver gang jeg skal til å gjøre noe med min kone eller andre i familien, så stopper jeg…