hjelptilhjelp banner

Har blitt regnet som "uhelbredelige", men borderlinepasienter dobler utbyttet av terapien med ny behandling. Vi har gjort betydelige fremskritt i behandlingen av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Dette skriver Sigmund Karterud og Elfrida Kvarstein ved Oslo universitetssykehus i en artikkel på Aftenposten.no idag. 

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) viser gode resultater

De skriver videre:

- Emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse har lenge vært regnet som svært vanskelig å behandle. Mentaliseringsbasert terapi (MBT) viser meget gode resultater sammenlignet med annen behandling.

Artikkelforfatterne forteller at det var et stort gjennombrudd da hovedproblemet ved borderline personlighetsforstyrrelseble ble definert som svikt i «mentaliseringsevnen». Med mentaliseringsevne er det ment evnen til å tenke og føle samtidig. Personer med borderlinepersonlighetsforstyrrelse blir oftere «satt ut» av heftige følelser, og dette kan få drastiske konsekvenser for forholdet til andre mennesker og opplevelse av egen identitet.

 

Film: MBT-demo (Oslo Universitetssykehus)

 

Ser borderline personlighetsforstyrrelse i lys av utrygg tilknytning

Artikelforfatterne skriver:

- I likhet med mange andre psykiske lidelser er borderline personlighetsforstyrrelse forbundet med utrygg tilknytning gjennom oppveksten. Vi har derfor utdannet forskere i kartlegging av tilknytningsmønster og hvordan man kan bruke tilknytningsintervju for å teste mentaliseringsevnen.

Det er blitt påvist i forskningslitteraturen at alvorlige og komplekse traumatiske opplevelser spiller en betydelig i rolle i utviklingen av borderline personlighetsforstyrrelse

 

Film: MBT-demo (Oslo Universitetssykehus)

 

Vil du vite mer om mentaliseringsbasert terapi?

Gjennom behandlingsformen mentaliseringsbasert terapi (MBT) tar behandleren utgangspunkt i antakelser om at pasienten mangler grunnleggende ferdigheter knyttet il å bruke mentaliseringsevne for å regulere egne følelsestilstander, skuffelser, avvisninger og frustrasjoner. Resultatet av en vellykket behandling er at man fungerer bedre i hverdagen, og får en økt evne til å tåle og regulere egne følelser.

De som ønsker å se hva MBT handler om i praksis kan gå inn på hjemmesiden til MBT kvalitetslaboratorium for å se video-eksempler fra en individualterapi (med en skuespiller) som grundig demonstrerer hva MBT er.

 

Film: Presentasjon av MBT-laboratoriet (Oslo Universitetssykehus)

 

Kilde:

 

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Kloen som ikke slipper meg

Når jeg har det bra, er jeg livredd. Jeg vet smellen vil komme, jeg vet bare ikke når den…
Personlighetsforstyrrelser

Mitt liv som psykopat

Hver gang jeg skal til å gjøre noe med min kone eller andre i familien, så stopper jeg…