Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I sommer har BT.no hatt flere saker om psykopati. - En med sterke psykopatiske trekk vil ikke nøle med å prøve å ødelegge relasjonen din til venner og familie, skriver psykologspesialist og PhD Helge Andreas Hoff i en kronikk på BT.no.Psykologen framhever at det er viktig med formidling av faktabasert kunnskap om psykopati, noe han vil bidra med gjennom sin kronikk. Du kan lese hele kronikken her.

 

Underliggende motiver om dominans, kontroll og utnyttelse

Det er vanlig at folk forsøker å skape et godt førsteinntrykk i møte med nye mennesker, noe vi ifølge Helge Andreas Hoff gjør "ut fra et tilknytningsbehov, for å bli likt og akseptert." Han understreker imidlertid:

Psykopatiske personers motiv for å skape et positivt inntrykk er derimot ikke et tilknytningsbehov. Det er heller en måte å få deg til å tro på dem, gi dem informasjon og knytte bånd til dem så de kan dominere, kontrollere og utnytte deg for å oppnå økonomisk, sosial, seksuell eller annen egoistisk gevinst.

Han forteller også at noen med psykopati manipulerer andre mennesker fordi de nyter følelsen som det gir dem, og at en person med psykopati i liten grad er styrt av følelser som omsorg, empati, skyld og frykt. 

 

To typer mennesker ifølge psykopaten

Hoff forteller at "verden består, ifølge den psykopatiske personen, av dem som dominerer og har kontrollen, og dem som er underdanige, svake eller kjedelig alminnelige." 

Et svært interessant poeng i kronikken er at dersom du ikke lenger har verdi for psykopaten, så mister han (eller hun) ofte interessen for deg fort. Men på den annen side:

Hvis du fortsatt har verdi, men har innsett hvordan han egentlig er og dermed truer selvbildet hans, kan han i stedet begynne å bruke det han vet om deg til å ydmyke eller true deg. 

Dette kan gjøre det svært krevende å skulle bryte ut av relasjonen til en psykopat, slik som den anonyme kvinnen forteller om i sin kronikk.

 

Hva psykopati ikke er

Helge Andreas Hoff forteller om viktige skillelinjer mellom psykopati og andre psykiske lidelser, som f.eks ruslidelser, borderline personlighetsforstyrrelse og psykotiske lidelser. Ved alle disse lidelsene kan det tidvis forekomme en væremåte som ligner på psykopati.

Men oftest ser vi at dette er et uttrykk for krise, livssituasjon eller sykdom og forsvinner med god hjelp, understreker psykologen.

I motsetning til disse lidelsene er psykopati en helt særegen form for personlighetsmessig fungering - som kan være svært destruktiv overfor andre mennesker. 

...psykopatiske mennesker (vet) godt når handlingene deres er skadelige eller ulovlige.

 

Råd for pårørende

Avslutningsvis gir Helge Andreas Hoff noen råd til mennesker som er i en skadelig relasjon til en person med psykopati. Han forteller:

Sørg for å dokumentere kommunikasjon, ved å ta vare på tekstmeldinger, mail og bilder. Snakk med venner, familie og hjelpeapparatet, og kontakt politiet dersom du blir utsatt for trusler eller vold.

Ikke tro at du kan endre personen med omsorg eller støtte. Vi vet ikke i dag om psykopati kan behandles.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Kloen som ikke slipper meg

Når jeg har det bra, er jeg livredd. Jeg vet smellen vil komme, jeg vet bare ikke når den…