Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

De fleste henvisninger til DPS kommer fra fastlege, og det finnes enkle kartleggingsverktøy som kan benyttes for å gi indikasjon på om det dreier seg om personlighetsforstyrrelse. Et godt utprøvd instrument er IOWA (Iowa Personality Disorder Screening).

Dette kommer fram i et nytt pasientforløp (behandlingslinje) for personlighetsforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus, som er utarbeidet under ledelse av overlege Øyvind Urnes. I denne behandlingslinjen er det også anbefalt et enkelt screeningverktøy for å fange opp en mulig personlighetsforstyrrelse, nemlig IOWA. 

I den nevnte behandlingslinjen står det: 

- Instrumentet er enkelt å administrere og gjennomføres på under 5 minutter. IOWA har i kliniske undersøkelser (1) vist seg å være et pålitelig og gyldig instrument for å kartlegge sannsynlighet for personlighetsforstyrrelse. IOWA består av et selvutfyllingsskjema med 11 spørsmål, hvor en skåring på over 4 ja‐svar tyder på personlighetsforstyrrelse og bør lede til en viderehenvisning.

Et viktig poeng i denne testen er at man skal svare utifra hvordan man normalt fungerer. M.a.o. hvis man får utslag på testen fordi man er i en akutt krise eller en vanskelig livssituasjon og i denne forbindelse har endret væremåte, vil screeningtesten være mindre relevant. 

Dessuten er det kun snakk om en screeningtest og ikke en test som kan bekrefte eller avkrefte en eventuell diagnose.

 

5 minutter å administrere testen

Spørsmålene er som følger:

 1. Noen mennesker opplever at humøret forandrer seg ofte – som om de hver dag var på en følelsemessig berg-og-dal-bane. For eksempel, kan de svinge fra å føle seg sinte til deprimerte eller engstelige mange ganger om dagen. Passer dette på deg? 
 2. Noen folk foretrekker å være i sentrum for oppmerksomheten, mens andre liker å holde seg i bakgrunnen. Hvordan vil du beskrive deg selv, plager det deg hvis noen andre er i sentrum? 
 3. Insisterer du ofte på å få det som du vil ha det med en gang, selv om det å vente litt ville gi deg noe som var mye bedre?
 4. Synes du at folk flest utnytter deg, hvis du lar dem få vite for mye om deg? 
 5. Føler du deg vanligvis nervøs eller engstelig sammen med andre?
 6. Unngår du å bli kjent med folk fordi du er redd for at de ikke vil like deg?
 7. Endrer du stadig måten å presentere deg på fordi du ikke vet hvem du virkelig er?
 8. Blir du sint eller irritert over at andre ikke anerkjenner dine spesielle talenter og prestasjoner så mye som de burde?
 9. Mistenker du ofte folk du kjenner for å ville narre deg eller utnytte deg?
 10. Har du en tendens til å bære nag eller straffe folk med taushet hvis de har krenket deg?
 11. Blir du irritert når venner eller familie klager over sine problemer?

 

Bør pasienten viderehenvises for å få hjelp?

Den ovenfor nevnte behandlingslinjen gir råd omkring hvordan man kan vurdere muligheten for at person har en personligehetsforstyrrelse, og hva som i såfall bør settes igang av hjelp.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om personlighetsforstyrrelser