Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterForskere har utviklet og validert en ny metode for å identifisere hvilke folk som er narsissistisk: bare spør dem. Dette skriver ScienceDaily på sine nettsider.

ScienceDaily skriver videre:

Forskere har utviklet og validert en ny metode for å identifisere hvilke folk er narsissistisk: bare spør dem. I en serie med 11 eksperimenter som involverer mer enn 2200 mennesker i alle aldre, fant forskerne de kunne sikkert identifisere narsissistiske mennesker ved å be dem ett spørsmål.

Det enkle spørsmålet er dette:

I hvilken grad er du enig med denne uttalelsen: "Jeg er en narsissist." (Merk: Ordet "narsissist" betyr egoistisk, selvfokusert, og tom.)

Hele dette spørsmålet ble brukt, inkludert forklaringen i parantes, og deltakerne vurderte seg selv på en skala fra 1 (ikke veldig sant for meg) til 7 (svært sant for meg).

 

Svaret på det enkle spørsmål samsvarte med resultatene på en omfattende narsissisme-test

Ifølge ScienceDaily viste det seg at folks svar på dette spørsmålet hadde et høyt samsvar med flere andre validerte mål på narsissisme, inkludert den mye brukte Narsissistisk Personality Inventory (NPI). 

Her kan du ta testen

Forskjellen er at denne nye undersøkelsen - som forskerne kaller Single Item Narcissism Scale (SINS) - har kun ett spørsmål, mens NPI har 40 spørsmål å besvare.

Folk som er villige til å innrømme at de er mer narsissistiske enn andre, er faktisk med stor sannsynlighet mer narsissistiske, sier Brad Bushman, medforfatter av studien og professor i kommunikasjon og psykologi ved Ohio State University.

 

Narsissister har lite behov for å skjule sine narsissistiske trekk

Folk som er narsissister er nesten stolt av det faktum at du kan spørre dem direkte, fordi de ikke ser narsissisme som en negativ kvalitet - de tror de er bedre enn andre mennesker, og har ingen problemer med å si dette offentlig, forteller Brad Bushman videre ifølge ScienceDaily.

Det kan være mange grunner til at det kan være nyttig å ha fokus på personer med narsissistiske trekk, hevder forskerne.

Samlet sett er narsissisme problematisk for både enkeltpersoner og samfunn. De som allerede mener å være perfekte har lite behov for å prøve å forbedre seg selv, forklarer Bushman.

I tillegg tyder tidligere forskning på at personer som skårer høyt på narsissisme har større sannsynlighet for å inngå i risikofylt seksuell atferd og har problemer med å opprettholde langsiktige, forpliktende romantiske forhold

Poenget med SINS-testen er ikke å erstatte andre, mer omfattende kartlegginger, men testen kan fungere som en screeningtest, som blant annet gjør det enkelt for forskere å identifisere narsissister enkelt. 

  

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…