Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Schizoid personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personen er sosialt tilbaketrukken, viser lite følelser, og foretrekker fantasi og enslige aktiviteter. Det er ikke så ofte vi hører personlige beretninger om å leve med schizoid personlighetsforstyrrelse. Men Emilie har nettopp denne lidelsen.

Bilde: av Stewart MacLean på Unsplash Det kan du lese mer om i en sak i magasinet The Mighty. Emilie forteller:

Jeg har flere psykiske lidelser, noen mer synlige enn andre. Mine påtrengende tanker er mest synlige for omverdenen siden disse gir meg muskelspasmer. 

Jeg har også schizoid personlighetsforstyrrelse, noe som gjør at jeg kan oppfattes som sosialt klønete, og at jeg kan virke "underlig".

Utover forteller hun om både generalisert angstlidelse og trikotillomani (en impulsforstyrrelse). 

- Fordommer mot mennesker med psykiske lidelser

I innlegget tar hun et oppgjør med fordommer imot personer som har psykiske lidelser. Hun skriver:

Noen har mer vansker enn andre med å akseptere mennesker med psykiske lidelser, fordi det eksisterer så mange misforståelser.

Hun forteller om flere situasjoner hvor hennes psykiske lidelser har blitt møtt med forakt og fordømmelse, eller ganske enkelt bare med mangelfull forståelse.

 

Også behov for bevissthet rundt å leve med alvorlig psykisk lidelse

I innlegget konkluderer hun med at det er positivt med bevissthet rundt psykiske lidelser. Samtidig understreker hun at den økte bevisstheten om psykiske lidelser i stor grad har vært begrenset til tilstander som angst og depresjon. I mye mindre grad har det vært økt bevissthet rundt det å leve med mer alvorlige former for psykiske lidelser. Hun skriver: 

Depresjon og angst er forferdelig for menneskene som må leve med det, men disse lidelsene anses ikke som "farlige" for samfunnet, slik som schizofreni eller andre psykiske lidelser gjerne blir oppfattet.

 

Vil du vite mer om schizoid personlighetsforstyrrelse?

Slik kan det oppleves å ha schizoid personlighetsforstyrrelse:

 

 

Forskjellen mellom autismespekterforstyrrelser og schizoid personlighetsforstyrrelse

 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Kloen som ikke slipper meg

Når jeg har det bra, er jeg livredd. Jeg vet smellen vil komme, jeg vet bare ikke når den…
Personlighetsforstyrrelser

Mitt liv som psykopat

Hver gang jeg skal til å gjøre noe med min kone eller andre i familien, så stopper jeg…