Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En person med dramatiserende personlighetsforstyrrelse (også kalt histrionisk, hysterisk eller hysteriform) personlighetsforstyrrelse er en person som over tid og på tvers av en rekke situasjoner er følelsesmessig overfladisk, teatralsk i fremtreden, følelsesmessig ustabil, og som overdriver følelsesuttrykk. 

Bilde: av Ali Pazani på Unsplash  

Symptomer ved hysterisk / dramatiserende personlighetsforstyrrelse

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

En person med dramatiserende personlighetsforstyrrelse (F60.4 i ICD-10), også kalt histrionisk, hysterisk eller hysteriform personlighetsforstyrrelse er en person som over tid og på tvers av en rekke situasjoner er følelsesmessig overfladisk, teatralsk i fremtreden, følelsesmessig ustabil, og som overdriver følelsesuttrykk.

Personen er preget av et vedvarende mønster av overdreven emosjonalitet og jakt på oppmerksomhet.

Personen er har teatralske fakter og overdrevne følelsesuttrykk, er lett lett påvirkelig av andre eller av omstendighetene, og oppfattes å ha et overflatisk og labilt følelsesliv.

Personen er mer eller mindre kontinuerlig på søken etter spenning og aktiviteter der pasienten er i sentrum for oppmerksomheten. Atferden vil ofte være upassende forførende/flørtende, uten at personen nødvendigvis er veldig oppmerksom på dette. Vedkommende vil gjerne være veldig opptatt av å framstå som fysisk attraktiv.

 

Ifølge kartleggingsverktøyet SCID-II kjennetegnes dramatiserende personlighetsforstyrrelse av følgende trekk

 

  1. Mistrives i situasjoner hvor vedkommende ikke er i oppmerksomhetens sentrum. 
  2. Har samspill med andre som ofte er karakterisert ved lite passende seksuelt forførende eller utfordrende atferd. 
  3. Viser hurtig vekslende overflatiske uttrykk for følelser. 
  4. Bruker konsekvent fysisk utseende for å trekke oppmerksomhet mot seg selv. 
  5. Har en språkstil som er ytterst impresjonistisk og mangler detaljer. 
  6. Er dramatiserende teatralsk med overdrevne uttrykk for følelser. 
  7. Er påvirkbar, dvs. lar seg lett påvirke av andre mennesker eller situasjoner. 
  8. Betrakter forhold som mer intime enn de i virkeligheten er. 

 

Hva hjelper ved hysterisk / dramatiserende personlighetsforstyrrelse?

Behandlingen av personlighetsforstyrrelser har som mål å opprette bedre sosial fungering og tilpasning. I tillegg forsøker man å redusere akutt oppståtte symptomer, som for eksempel psykoser. Videre ytes støtte til å ri av kriser i forholdet til de nærmeste.

I behandlingssammenheng deles personlighetsforstyrrelsene i to grupper: milde og alvorlige personlighetsforstyrrelser. De milde personlighetsforstyrrelsene omfatter unnvikende-, tvangspreget- og avhengig personlighetsforstyrrelse, mens resten regnes blant de alvorlige.

Hovedbehandlingen for de milde personlighetsforstyrrelsene er samtalebehandling over lang tid (langtids psykoterapi). Dette foregår hos spesialist. En del vil ha bruk for tilleggsbehandling mot depresjon og angst.

Ved alvorlige personlighetsforstyrrelser kan det bli nødvendig med innleggelse og medisinsk behandling ved kriser, i tillegg til langtids psykoterapi. Støttesamtaler hos allmennpraktiker kan også være aktuelt.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no