Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En narsissistisk personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved en overdreven trang til å framheve seg selv på en fordelaktig måte og på å være i søkelyset som den som er best, penest, sterkest og så videre. Her leser du mer om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Bilde: av Fares Hamouche på Unsplash  

Symptomer ved narsissistisk personlighetsforstyrrelse

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

Følgende symptomer karaktereriserer en narsissistisk personlighetsforstyrrelse: 

 

 1. Har en grandios oppfatning av egen betydning (f.eks. overdriver bedrifter og talenter, forventer å bli oppfattet som bedre enn andre uten at dette grunner seg på tilsvarende prestasjoner). 
 2. Er opptatt av fantasier om ubegrenset berømmelse, suksess, makt, briljanse, skjønnhet eller ideell kjærlighet. 
 3. Tror at han eller hun er "spesiell" og unik og og bare kan bli forstått av, eller bør være sammen med, spesielle eller høystatusfolk (eller institusjoner). 
 4. Krever overdreven beundring.
 5. Har en følelse av å være særlig berettiget, f.eks. urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger. 
 6. Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, dvs. søker fordeler gjennom andre for å nå sine egne mål. 
 7. Mangler empati; er ikke villig til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov. 
 8. Er ofte misunnelig på andre eller tror at andre er misunnelige på ham eller henne. 
 9. Viser arrogant, hovmodig atferd eller holdninger. 

Kilde: SCID-II

 

 1. Egomania - en dokumentar om narsissisme

 

Hva hjelper ved narsissistisk personlighetsforstyrrelse?

Behandlingen av personlighetsforstyrrelser har generelt som mål å opprette bedre sosial fungering og tilpasning. I tillegg forsøker man å redusere akutt oppståtte symptomer, som for eksempel psykoser. Videre ytes støtte til å ri av kriser i forholdet til de nærmeste.

I behandlingssammenheng deles personlighetsforstyrrelsene i to grupper: milde og alvorlige personlighetsforstyrrelser. De milde personlighetsforstyrrelsene omfatter unnvikende-, tvangspreget- og avhengig personlighetsforstyrrelse, mens resten regnes blant de alvorlige.

Hovedbehandlingen for de milde personlighetsforstyrrelsene er samtalebehandling over lang tid (langtids psykoterapi). Dette foregår hos spesialist. En del vil ha bruk for tilleggsbehandling mot depresjon og angst.

Ved alvorlige personlighetsforstyrrelser kan det bli nødvendig med innleggelse og medisinsk behandling ved kriser, i tillegg til langtids psykoterapi. Støttesamtaler hos allmennpraktiker kan også være aktuelt.

 

Behandlingen ved narsissistisk personlighetsforstyrrelse er krevende fordi de fleste vil oppfatte behandling i seg selv som en provokasjon mot selvfølelsen. Hvis personen er interessert i behandling, noe man kan se i kjølvannet av gjentatte arbeidskonflikter eller vanskeligheter i parforhold, er psykoterapi den viktigste behandlingsformen.

Medikasjon kan hjelpe ved markert angst eller depresjon.

 

Les mer om behandling ved personlighetsforstyrrelser: Behandling av personlighetsforstyrrelser (Oslo Universitetssykehus)

 

Utredning / screening for narsissistisk personlighetsforstyrrelse 

SCID-II blir ofte brukt for å diagnostisere personlighetsforstyrrelser, og er et strukturert intervju som skal gjøres av behandler, vanligvis ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS).

 

Skjult narsissisme

HSNS – The Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS), er den mest kjente skala for avsløring av skjult (covert) narsissisme.

HSNS besvares ved å skåre 10 spørsmål på en skala fra 1 (usant) til 5 (sant). Vennligst besvar følgende spørsmål ved å avgjøre I hvilken grad hvert ledd er typisk for dine følelser og adferd. Velg et tall fra 1-5 på skalaen under.

1= usant, helt uenig

2= utypisk

3= nøytral

4= typisk

5= sant, helt enig

 

 1. Jeg kan bli helt oppslukt av å tenke på personlige ting, min helse, karriere og mitt forhold til andre.
 2. Jeg blir lett såret av kritikk eller sårende bemerkninger fra andre.
 3. Når jeg kommer inn i et rom føler jeg meg ofte selvfokuserende og føler at andre ser på meg.
 4. Jeg liker ikke å dele æren for egne bragder med andre.
 5. Jeg føler jeg har nok bekymringer om jeg ikke skal bekymre meg om andre også.
 6. Jeg føler mitt temperament skiller seg fra andre.
 7. Jeg tolker ofte andres bemerkninger på en personlig måte.
 8. Jeg blir ofte opptatt ev egne interesser og glemmer andres tilstedeværelse.
 9. Jeg misliker grupper, med mindre jeg vet jeg blir akseptert av minst en av de tilstedeværende.
 10. Jeg føler meg brydd når andre mennesker kommer til meg med sine problemer og ber om min tid og sympati.

Et poengantall over 35 regnes som en høy score og et antall under 23 regnes som en lav score.

Kilde: Wikipedia (narsissistisk personlighetsforstyrrelse). Les mer om skalaen her.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no