Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I denne videoen forteller psykologspesialist Frida Gullestad Rø om personlighetsforstyrrelser, hva som skal til for å få diagnosen, og hvordan man får hjelp.

Psykologforeningen skriver i en sak i tilknytning til videoen:Vi kaller det personlighetsforstyrrelse dersom personligheten over tid avviker betydelig fra hva man forventer i en gitt kultur og i tillegg medfører at man fungerer dårligere mellommenneskelig og psykososialt. Drøyt 10 prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. 

 

Her kan du se videoen

 

Vanskelig med følelser og selvfølelse

De viser til at en personlighetsforstyrrelse kan vise seg på ulike måter:

For det første kan man ha vansker med å regulere egne følelser. Man kan ha raske følelsesmessige svingninger. Følelsene kan også bli svært intense. Dette gjelder både positive følelser som for eksempel glede og interesse- og negative følelser som for eksempel tristhet, sinne, skyld og skam.  

Videre har man ofte en dårlig og/ ellersvingende selvfølelse. Noen har vedvarende dårlig selvfølelse og føler seg mindre verdt enn andre. Andre har sterke svingninger: de kan føle seg på topp den ene dagen og langt nede den neste. 

Et annet kjennetegn ved personlighetsforstyrrelser som nevnes er svekket evne til mentalisering.

 

Grunner til personlighets-forstyrrelser

Psykologforeningen.no skriver om dette:

Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor noen utvikler en personlighetsforstyrrelse. Generelt handler det om en kombinasjon av gener og miljø/ erfaringer. Det er imidlertid ikke noe en-til-en forhold mellom gener og personlighetsforstyrrelse og heller ikke mellom ulike oppveksterfaringer og personlighetsforstyrrelse.

Samtidig vet man at noen typer av erfaringer i større grad enn andre disponerer for senere utvikling av personlighetsforstyrrelse. Eksempler er tidlig omsorgssvikt, traumatiske opplevelser som for eksempel seksuelle overgrep eller en oppvekst preget av konflikt og vold (fysisk eller psykisk). Men det er viktig å understreke at slike opplevelser ikke nødvendigvis fører til en personlighetsforstyrrelse. 

Blant annet nevnes også at tilknytning har betydning for senere psykisk helse, og at usunn tilknytning kan øke risikoen for personlighetsforstyrrelser.

 

De ulike personlighetsforstyrrelsene

I diagnosesystemet ICD-10 skilles det mellom følgende personlighetsforstyrrelser 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Dette er psykopati

I sommer har BT.no hatt flere saker om psykopati. - En med sterke psykopatiske trekk vil…