Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Personen med tvangspreget personlighetsforstyrrelse er overforsiktig og tvilende, opptatt av lister, orden, regler, detaljer, organisering og planer. Den overdrevne perfeksjonismen hindrer gjerne fullføring av oppgaver, og en oversensitiv samvittighet i forhold til å prestere og å "være flink" kan gå på bekostning av sosialt samspill.

Bilde: av Bruce Dixon på Unsplash 

Symptomer ved tvangspreget personlighetsforstyrrelse? 

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

Personen med en tvangspreget personlighetsforstyrrelse har et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme, mental og mellommenneskelig kontroll, på bekostning av fleksibilitet, åpenhet og effektivitet. 

Personen med tvangspreget personlighetsforstyrrelse er overforsiktig og tvilende, opptatt av lister, orden, regler, detaljer, organisering og planer. Den overdrevne perfeksjonismen hindrer gjerne fullføring av oppgaver, og en oversensitiv samvittighet i forhold til å prestere og å "være flink" kan gå på bekostning av sosialt samspill.

Personen er svært opptatt av å overholde konvensjoner/regler, og kan oppfattes som rigidi og sta. Vedkommende krever ofte at andre skal innordne seg sin måte å gjøre ting på, og har påtrengende insisterende tanker eller impulser, som kommer til uttrykk i form av tvangspreget atferd og tenkning.

 

Ifølge kartleggingsverktøyet SCID-II karakteriseres tvangspreget personlighetsforstyrrelse av følgende trekk

 

  1. Er opptatt av detaljer, regler, skjemaer, orden, organisering eller systemer til den grad at det vesentlige i aktiviteten går tapt. 
  2. Viser perfeksjonisme som hindrer at jobben blir ferdig (f.eks. er ute av stand til å fullføre et prosjekt fordi vedkommendes egne for strenge standarder ikke er oppfylt. 
  3. Er overdrevent engasjert i arbeid og produktivitet på bekostning av fritidsaktiviteter og vennskap. 
  4. Er samvittighetsfull, absolutt og uelastisk når det gjelder moral, etikk eller verdier. 
  5. Er ute av stand til å kassere utslitte eller verdiløse gjenstander, selv om de ikke har noen sentimental verdi.
  6. Er lite villig til å delegere oppgaver eller å arbeide sammen med andre, så sant de ikke aksepterer å gjøre tingene nøyaktig på den måten vedkommende selv gjør det. 
  7. Er gjerrig både når det gjelder vedkommende selv og andre, - penger er noe som må syltes ned med tanke på framtidige katastrofer. 
  8. Viser rigiditet og stahet.

 

Hva hjelper ved tvangspreget personlighetsforstyrrelse?

Behandlingen av personlighetsforstyrrelser har som mål å opprette bedre sosial fungering og tilpasning. I tillegg forsøker man å redusere akutt oppståtte symptomer, som for eksempel psykoser. Videre ytes støtte til å ri av kriser i forholdet til de nærmeste.

I behandlingssammenheng deles personlighetsforstyrrelsene i to grupper: milde og alvorlige personlighetsforstyrrelser. De milde personlighetsforstyrrelsene omfatter unnvikende-, tvangspreget- og avhengig personlighetsforstyrrelse, mens resten regnes blant de alvorlige.

Hovedbehandlingen for de milde personlighetsforstyrrelsene er samtalebehandling over lang tid (langtids psykoterapi). Dette foregår hos spesialist. En del vil ha bruk for tilleggsbehandling mot depresjon og angst.

Ved alvorlige personlighetsforstyrrelser kan det bli nødvendig med innleggelse og medisinsk behandling ved kriser, i tillegg til langtids psykoterapi. Støttesamtaler hos allmennpraktiker kan også være aktuelt.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no