Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Personer med psykopati har en hjerne som er koblet slik at de overvurderer umiddelbare belønninger og overser framtidige konsekvenser av potensielt farlige eller umoralske handlinger.Dette kommer fram i en helt ny studie fra forskere ved det anerkjente Harvard University ifølge Science Daily

 

Hva som driver de forferdelige handlingene

Professor Josh Buckholtz har vært involvert i studien som har involvert nesten 50 personer. Nærmere bestemt var forsøkspersonene innsatte i amerikanske fengsler.

I en årrekke har vi fokusert på idéen om at psykopater er personer som ikke har følelser og at det er derfor de gjør alle de forferderlige tingene, forteller Buckholtz.

Men det som vi har vært opptatt av i møte med psykopatene er ikke hvilke følelser de har og ikke har, men hvilke valg de tar. Psykopater står for en utrolig mengde med kriminalitet, og denne kriminaliteten er både ødeleggende for ofrene og gir astronomiske kostnader til samfunnet som helhet. 

Han forteller videre:

Og selv om psykopater ofte er portretterte som kaldblodige, nesten som rovdyr, har vi vist at deres emosjonelle mangler ikke nødvendigvis er det som er den primære "driveren" bak deres dårlige valg.

 

 

Dårlig evne til å vurdere framtidige konsekvenser

Et viktig funn var at de forsøkspersonene som skårte høyt på psykopatiske trekk viste en større aktivitet i et hjerneområde som kalles for ventrale striatum, og som er involvert i vår vurdering av belønninger.

Så gjor mer psykopatisk en person er, jo sterkere var responsen i det striatale hjerneområde, forteller Buckholtz.

Dette tyder på at det er måten de vurderer belønninger som er dysregulert - at de kan overvurdere betydningen av umiddelbare belønninger.

I studien så de også på forbindelser mellom ventrale striatum og andre områder i hjernen som er kjent for å ha betydning i forhold til beslutningstaking; nærmere bestemt områder i prefrontale cortex som er kjent for å regulere responsene fra striatum.

Når vi gjorde det, fant vi at disse forbindelse var langt svakere hos personer med psykopati.

Denne mangelfulle forbindelsen antas å kunne forklare hvorfor psykopater ikke vurderer konsekvenser i framtiden av sine handlinger, ifølge Science Daily.

 

Hvordan hjernen så ut hang sammen med antall kriminelle handlinger 

Buckholtz forklarer:

Vi trenger prefrontale cortex for å bedømme hvordan en handling vil påvirke oss i framtiden - "hvis jeg gjør dette, så vil fæle ting komme til å skje." Vi tenker at dersom du ødelegger den forbindelsen hos hvem som helst, så vil de begynne med å ta dårlige valg fordi de ikke har informasjon som ellers ville ha veiledet dem til en mer funksjonell måte å ta beslutninger på.

Denne forbindelsen hadde svært stor betydning som forklaring på psykopatisk atferd, ifølge studien. Forskerne kunne rett og slett forutsi hvor mange ganger de innsatte hadde vært fengslet bare ved å se på hvor svak forbindelsen var mellom striatum og prefrontal cortex.

Med andre ord: Jo svakere forbindelse, jo mer psykopatiske trekk.

Buckholtz forteller at de med sine studier ønsker å bidra til at psykopater ikke skal betraktes som blodtørstige monstre, men som mennesker med en hjerne som er skrudd annerledes sammen.

Psykopater er ikke umenneskelige, forteller Buckholtz. De er akkurat slik man kan forvente at mennesker skal være som har denne dysfunksjonen i hjernen.

 

Kilde

  • Probing psychopathic brains. Science Daily

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om personlighetsforstyrrelser