Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Personer med psykopatiske trekk har vansker med å føye seg etter sosiale normer, viser stor grad av løgnaktighet, aggresjon, uro, uansvarlighet, mangel på anger og empati og kriminalitet. I en ny bok gis et mer optimistisk syn på mulightene for behandling enn tidligere.

Dette kommer fram på PsykNytt.no.PsykNytt.no skriver om boken Bad Boys - Bad Men: 

- Boken gir et mer optimistisk bilde av behandlingen av personer med en antisosial personlighetsforstyrrelse enn tidligere bøker. Forfatteren hevder at det er blitt en myte blant fagfolk at ingen former for behandling hjelper for denne pasientgruppen. Selv om det ikke finnes mange gode randomiserte studier, hevder forfatteren at den pessimismen som har bredt seg, til dels er feil og må bekjempes. Kognitiv atferdsterapi blir beskrevet mest inngående.

Les hele bokanmeldelsen her

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Dette er psykopati

I sommer har BT.no hatt flere saker om psykopati. - En med sterke psykopatiske trekk vil…