hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

Personlighetspsykiatri er den første fagboken innenfor dette nye fagfeltet. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer. Dette i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi.
Boken består av fem deler:Del 1 - drøfter det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi. Del 2 - gjennomgår de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-IV og ICD-10. Begrepet om personlighetsforstyrrelser problematiseres. Del 3 - handler om personlighetspatologi ved andre tilgrensende psykiske lidelser: somatisk sykdom eller hodeskader, Aspergers syndrom. ADHD, schizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, PTSD, sosial fobi og dystymi. Del 4 - tar for seg prinsipper og anbefalinger for klinisk personlighetsutredning. Dette illustreres ved fire lengre kasuistikker. Del 5 - omhandler behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Det gjelder ?offisielle? retningslinjer, rammebetingelser og nivå i helsetjenesten, medikamentell behandling og virksomme psykoterapier.Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om personlighetsforstyrrelser