hjelptilhjelp banner

Bokkilden.no omtaler boken slik:

I Psykopat? skriver Lisbeth F. Brudal om de såkalte ikke-kriminelle psykopatene og om mennesker med psykopatiske trekk. Boken gir en beskrivelse av menn og kvinner som stort sett gjør som de vil - men som ikke nødvendigvis kommer på kant med loven. Mange av disse menneskene er likevel asosiale i en viss forstand, fordi de er uten respekt for vanlige sosiale normer. Derfor krenker de lett andre mennesker. De har ofte alt for store tanker om seg selv, og de legger gjerne skylden på andre når noe går galt.
Psykopati betyr psykisk smerte. Tidlige, alvorlige traumer og avvisning fra omgivelsene, og store sjokkopplevelser senere i livet, kan medføre en spesiell smerte i sinnet. Denne smerten er en dyp følelse av skam og en destruktiv opplevelse av ikke å være verdt noe.
Det som kjennetegner psykopater og mennesker med psykopatiske trekk, er at de ikke viser medfølelse: Det kan virke som om de har et hjerte av stein.Annonse: Haugen bok

Flere bøker om personlighetsforstyrrelser