facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om personlighetsforstyrrelser

Siste bøker om personlighetsforstyrrelser - Siste bøker om psykisk helse


Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Ny utgave av læreboka som gir en samlet framstilling av den psykologiske bakgrunnen for borderlinevansker. Noen sentrale spørsmål som stilles: 
Hvilke behandlingsmåter hjelper? 
Hva er grensepsykose? 
Hvilken rolle spiller tilknytting og evne til mentalisering? 
Hvordan fungerer ulike deler av hjernen? 
Hvordan er familiesamspillet? 
Hvilken rolle spiller overgrep? 
Hva med selvmordsfare og psykotiske episoder? 
Hva vet vi om forløp og alderdom? 
Kunnskap om borderlineproblematikken har økt siden boka ble revidert i 2003. Denne utgaven er dermed basert på en mer omfattende revisjon. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning. Boka er sentral for utdanning av helse- og sosialarbeidere ved universiteter og høgskoler.Annonse: Haugen bok

 

Annonse

Flere bøker om personlighetsforstyrrelser

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter