facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om personlighetsforstyrrelser

Siste bøker om personlighetsforstyrrelser - Siste bøker om psykisk helse

Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Ny utgave av læreboka som gir en samlet framstilling av den psykologiske bakgrunnen for borderlinevansker. Noen sentrale spørsmål som stilles: 
Hvilke behandlingsmåter hjelper? 
Hva er grensepsykose? 
Hvilken rolle spiller tilknytting og evne til mentalisering? 
Hvordan fungerer ulike deler av hjernen? 
Hvordan er familiesamspillet? 
Hvilken rolle spiller overgrep? 
Hva med selvmordsfare og psykotiske episoder? 
Hva vet vi om forløp og alderdom? 
Kunnskap om borderlineproblematikken har økt siden boka ble revidert i 2003. Denne utgaven er dermed basert på en mer omfattende revisjon. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning. Boka er sentral for utdanning av helse- og sosialarbeidere ved universiteter og høgskoler.Annonse: Haugen bok

 

 

 

 

 

 

 

Bøker om psykisk helse

Følg oss på Facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 12001 abonnenter

Anbefalt bok (psykopati)

bok psykopat

Affiliateannonse